HomeInspiration › article

Gregory Bateson

By: Robert van Noort - ; Source: Leren in Ontwikkeling 1/2, p.6-8   02-01-2004

This page is not available in English - View in Dutch:

In de rubriek Helden! beschrijven auteurs uit het HRD-werkveld een persoon die een inspiratiebron is (geweest) voor hun beroepsmatig functioneren.

 

In dit artikel beschrijft Robert van Noort de 'types of learning' van Gregory Bateson. Eind jaren zestig kwam Bateson tot het inzicht dat leren en evolueren identieke processen zijn. Het in kaart brengen van de formele stappen daarin vormde zijn hoofdwerk, dat in 1979 verscheen.