Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


21 januari is er het eerste Vlaamse K&S café met als thema:
Hoe ontwerpen we onze organisatie op zo’n manier dat mensen vanuit hun talent kunnen werken en daardoor de organisatiedoelstellingen kunnen bereiken?

 

In praktijk brengen

Iedereen is het er over eens dat talent kunnen inzetten leidt tot betrokkenheid en dat betrokkenheid leidt tot een betere performance. Toch vinden we het niet vanzelfsprekend om deze gedachte in praktijk om te zetten. Vragen als: “Ieder vanuit zijn talent, dat is toch niet te managen? En wat met het werk dat niemand graag doet?” spelen ons parten.

 

In gesprek gaan

In het K&S café willen we met elkaar in gesprek gaan en het thema onderzoeken.  Welke vragen komen er bij onszelf op? Welke vragen krijgen we in de organisatie soms waarvan we niet goed weten hoe ermee om te gaan? En bovendien heeft ieder ook wel verhalen van wanneer het lukt om vanuit talent te werken .

 

Inschrijven

Een vol glas, bierviltjes en een gezellig café: een ideale setting om elkaar te inspireren.

 

Kom je op 21 januari tussen 16u en 18u meedoen in Café Multatuli, Huidevetterskaai 40, 9000 Gent? Schrijf je nu in! Het eerste rondje is van ons!

 

Een hartelijke groet namens alle Vlaamse K&S collega's en Stijn Van Peteghem die ons inspireerde tot dit initiatief.