KSLAB 111912588769

Nieuwsgierig Leren & Ontwikkelen met het K&S LAB

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


In september 2020 ontstond het K&S LAB. Een onderneming binnen Kessels & Smit, gerund door ons, Josianne en Jeroen. Als onderwijskundig adviseur kijken we nieuwsgierig naar vragen over leren, ontwikkelen en veranderen. We experimenteren met nieuwe werkvormen en online tools die leren aantrekkelijk, toegankelijk en leuk maken. Onze frisse blik is een perfect alibi om vraagstukken soms net iets anders aan te vliegen dan je misschien gewend bent. Door met ons te werken aan je onderzoek of project doe je veel nieuwe inzichten op en is er ruimte voor een enorme energie-boost. In deze blog nemen we je mee in onze manier van kijken naar leren en ontwikkelen en vertellen we wat werken met het K&S LAB zo uniek maakt.

 

Leren door samen ervaren

Leren is voor ons pas echt iets waard als we het samen met anderen kunnen doen. Wanneer we als onderzoekers onze nieuwsgierige blik loslaten in een organisatie, focussen we niet alleen de uitkomsten van ons onderzoek. We maken mensen bewust onderdeel van het onderzoeksproces. We organiseren sessies waarin we gezamenlijk een onderzoeksontwerp ontwikkelen, laten deelnemers elkaar interviewen en geven samen met hen betekenis aan de data die we verzamelen. Zo leren mensen van een onderzoek, nog voordat we het eerste woord in ons adviesrapport op papier zetten. Ook genereren we energie en activeert het mensen om aan de slag te gaan met het onderzoeksthema.

 

  • VOORBEELD: Hoe is de veranderende wereld om ons heen van invloed op het L&D werkveld?  Die vraag staat centraal in een actieonderzoek dat we opzetten, vlak na de eerste Corona-golf. We vragen collega-professionals in gesprek te gaan met elkaar en met hun opdrachtgevers over dit thema en organiseren een online sessie waarin we de opgehaalde inzichten met elkaar uitwisselen. Al tijdens het voeren van de gesprekken blijken zowel onze collega-professionals als hun opdrachtgevers van elkaar te leren. “Het interview heeft me geïnspireerd om nog meer aandacht te besteden aan de gewenste impact van mijn leeractiviteiten” horen we een professional zeggen tijdens een onderzoeksbijeenkomst. Het onderzoeksproces blijkt even waardevol als de uitkomst ervan. We besluiten hierop te reflecteren in een podcast en posten dit op LinkedIn. Zo kunnen we dit collectieve leerproces met nog meer mensen delen.

 

Dit ‘samen leren’ passen we ook op onszelf toe, bijvoorbeeld door een experiment te starten met mensen uit ons netwerk, een intervisiegroep op te richten, of masterclasses te organiseren voor beginnende adviseurs. We ontwikkelen nieuwe kennis en doen continu nieuwe, gezamenlijke leerervaringen op die ons inzicht geven in hoe (groepen) mensen leren.

 

Flexibel denken en veerkracht vergroten 

Het experimenterend werken creëert ruimte voor ons om flexibel te denken bij het ontwerpen van leerinterventies. Wat voor de ander een onmogelijke uitdaging lijkt, zien wij dan graag als een interessante opening om het onmogelijke mogelijk te maken.

 

  • VOORBEELD Actueel is dat veel stage-ervaringen voor studenten in het nauw komen door de coronapandemie. 

    Wij zien dit als een opening om iets te ontwerpen waardoor de student vanuit huis wél praktijkervaring opdoet en ervaart hoe het is om bij een bedrijf stagiair te zijn. In opdracht van een mbo-college ontwerpen we voor de studenten van twee opleidingen een stage-simulatie in de vorm van een interactief werkboek. De studenten worden zo vanaf dag 1 meegenomen in de wereld van een bestaand juridisch bedrijf waardoor de stage context direct op de voorgrond staat. Op deze eerste dag tekenen zij ook gewoon een stagecontract. De opdrachten in het werkboek dagen hen uit tot het doen en leren van praktische werkprocessen, tot communicatie met fictieve collega’s en echte mede-studenten en ook tot het presenteren van hun eigen leerproces middels vlogs. Door het materiaal zo actueel en activerend mogelijk te maken, is deze stage-ervaring er een die dichtbij de werkelijkheid blijft.

 

Ook ten tijde van crisis staan wij als K&S LAB klaar om het leerproces van anderen veerkrachtig te houden. Voor ons smaakt deze opdracht dan ook naar meer. We onderzoeken daarom wat de impact is van deze online stage voor studenten, om ervan te leren en nieuwe impactvolle online of semi-online stages te kunnen ontwerpen.

 

Ongewone Vormen

We maken leren in organisaties aantrekkelijk, toegankelijk en leuk. Daarom kiezen we vaak voor ongewone leer- en werkvormen. Hierbij benutten we de mogelijkheden die de online wereld ons te bieden heeft. We faciliteren brainstorms of ontwerpsessies met behulp van online whiteboards, zoals Mural of Jamboard of zetten een Padlet in ter voorbereiding op een workshop. Ook ontwikkelen we visueel aantrekkelijke gesprekskaarten, posters en rapporten met behulp van verschillende design tools.

 

  • VOORBEELD  Een directieteam van een hogeschool gaat tijdens hun online teamdag aan de slag met de vragen: Waar willen we volgend jaar op vooruit? En wat moeten we daarvoor doen? We maken een online whiteboard waarin tien mensen tegelijkertijd felgekleurde, digitale post-its plakken. Driftig klikkend en typend gaan de deelnemers aan de slag. Sommige mensen lukt het niet meteen een post-it te plakken, anderen vinden direct uit hoe het moet en trekken zelfs pijlen en lijnen. Mensen helpen elkaar. Er wordt gelachen en serieus gewerkt. Eindstand? Een whiteboard gevuld met tientallen, gekleurde post-its met stuk voor stuk goede ideeën. En een team met een versterkt gevoel van gezamenlijkheid, ook al zit niemand bij elkaar in de ruimte.

 

Door te experimenteren met veel verschillende tools, ontwikkelen we onze eigen stijl. We vinden het belangrijk dat onze tools makkelijk te gebruiken zijn. Als je ons vraagt onderzoek te doen of een leerinterventie te ontwerpen, betekent dit waarschijnlijk dat je zelf niet de hele dag met online leertools bezig bent. We willen dat onze leer- en werkvormen je uitnodigen om nieuwe dingen te proberen. Daarom kiezen we voor simpele tools, het liefst met een funfactor.

 

Deze toegankelijke stijl zie je ook terug in onze onderzoeksrapportages. We blijven weg van de rapporten met vijftig pagina’s tekst, die nodigen niet uit om te lezen. We geven data visueel en compact weer, bijvoorbeeld in een poster, en voegen persoonlijke verhaaltjes van deelnemers toe om kleur te geven aan onze adviezen. We brengen structuur aan in de tekst door overzichtelijke schema’s en tabellen te ontwerpen en werken met kleuren, foto’s en figuren.

 

Over ons

In september 2020 begonnen wij als onderwijskundig adviseurs en was het schrijven van zo’n blog nog ondenkbaar. De groei die we in een half jaar maakten geeft ons vertrouwen om verder te dromen over nieuwe manieren van leren en werken, en deze dromen uit te laten komen.

 

Josianne Savonije navigeert graag op nieuwsgierigheid. Het doen van onderzoek is voor haar een middel om het gesprek op gang te brengen, leren te stimuleren en om erachter te komen wat de lerende mens nodig heeft. Door dit te bekijken vanuit het individu, de leerinterventie en de leeromgeving ontstaat er een helder en compleet beeld om een advies uit te brengen of een onderwijskundig ontwerp te creëren.   .  

 

Jeroen Hellings probeert leren persoonlijk en concreet te maken door grote begrippen en abstracte situaties te analyseren en terug te brengen tot wat er daadwerkelijk tussen mensen gebeurt op de werkvloer. Als onderzoeker en onderwijskundig ontwerper maakt hij graag gebruik van toegankelijke leer- en werkvormen die dicht bij de dagelijkse praktijk staan.