Mensen in oranje gloe 111972116142
HomeThemas

Maatschappelijke ontwikkeling

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. Sprache wählen
Niederländisch, Englisch, Französisch


Ongewone oplossingen bedenken

De adviseurs van Kessels & Smit werken aan maatschappelijke innovatie door bijzondere ontmoetingen te organiseren, waarin creatieve en ongewone oplossingen kunnen ontstaan.
 
We doen dit bijvoorbeeld door:

  • bij te dragen aan de oplossing van een vraag van een school, NGO, gemeente of zorginstelling;
  • jongeren en het bedrijfsleven samen te brengen en te laten werken aan innovatie en sociaal ondernemerschap;
  • zelf aan een vraagstuk te werken dat ons raakt;
  • initiatieven op een lerende manier te evalueren.

Onze drive

Veel mensen zetten zich in voor een doel of belang dat het eigenbelang overstijgt. Ze organiseren onderlinge hulp en zorg en zoeken samenwerking met gelijkgestemden. Internet en sociale media maken het steeds makkelijker om elkaar te vinden. Ook in het bedrijfsleven is er een interessante ontwikkeling gaande. Er ontstaan social enterprises, die een maatschappelijk resultaat nastreven, bijvoorbeeld door elektrische taxi’s in te zetten of ‘slaafvrije’ chocola te produceren.Wij willen de dialoog stimuleren tussen verschillende partijen in de samenleving die voor maatschappelijke innovatie onontbeerlijk is. 

 

Onze bijdrage

Hoe benutten we de ‘wisdom of the crowd’ bij het oplossen van hedendaagse vraagstukken?Vooral door het creëren van ontmoetingen waarin ervaringsgericht leren kan ontstaan door te participeren. Meedoen maakt je slimmer en wijzer. Je begrijpt het perspectief van de ander, denkt integraal en bedenkt oplossingen die belangen verbinden. We brengen mensen met verschillende achtergronden en perspectieven bij elkaar. Mensen, die elkaar anders niet snel zouden ontmoeten of die normaal gesproken geen stem hebben in het vraagstuk.

Gerelateerde blogs