HomeKS Bibliothek › Artikel

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

von: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Quelle: Kessels & Smit, The Learning Company   29-11-2016

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers. We gebruikten een combinatie van kwantitatief onderzoek (respons van 60%) en kwalitatief onderzoek (interviews met 6 deelnemers).

 

Een aantal resutaten:

  • De workshop heeft bijgedragen aan bewustwording en zelfvertrouwen van deelnemers.
  • De meeste deelnemers zijn meer gaan luisteren, samenvatten en doorvragen.
  • De workshop heeft deelnemers geholpen zich in het werk uit te spreken en vaker
    keuzes te maken.

 

Lees het hele artikel: