De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

Suzanne Verdonschot (profiel) (2016); Bron: Kessels & Smit, The Learning Company

Samenvatting

Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers. We gebruikten een combinatie van kwantitatief onderzoek (respons van 60%) en kwalitatief onderzoek (interviews met 6 deelnemers).

 

Een aantal resutaten:

  • De workshop heeft bijgedragen aan bewustwording en zelfvertrouwen van deelnemers.
  • De meeste deelnemers zijn meer gaan luisteren, samenvatten en doorvragen.
  • De workshop heeft deelnemers geholpen zich in het werk uit te spreken en vaker
    keuzes te maken.

 

Lees het hele artikel:

Download dit artikel 2016_Impact_leer...ontwikkeling.pdf (1827 KB)