Fotolia 5287091 XS

Nieuwelingen als motor van de kennishuishouding

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Als het gaat om het aanjagen van de kennisstroom, zijn nieuwe collega’s vaak een uitstekende motor omdat zij vol zitten met vragen. Onlangs zag ik daar bij een grote, zeer kennisintensieve organisatie een mooi voorbeeld van. Zij benutten de behoefte van nieuwe mensen aan informatie als aanjager voor het versterken van vakkennis in de hele organisatie.  Vanuit eigen vragen over hun nieuwe werk en werkplek krijgt een zogenaamd ‘leerteam’, bestaande uit nieuw aangesloten collega’s , het voor elkaar om steeds meer mensen aan te steken tot verder leren in hun vak.


Met een klein zetje kan er veel

Het leerteam, nieuwe collega’s binnen deze specialistische afdeling van ingenieurs, vraagt zich bijvoorbeeld af hoe hun eigen organisatie omgaat met zijn leveranciers. Dat start bij eigen verwondering. Maar met een paar ondersteunende tips en vragen weet dit clubje hun vraag zò om te bouwen dat de hele afdeling er iets van leert. Meer ervaren collega’s  ontdekken wat de andere collega’s doen in de omgang met leveranciers.  “Goh, ik wist niet dat er collega’s zijn die leveranciers al zo vroeg mee laten denken. Kan dat eigenlijk wel?” Dat wisten de leden van het leerteam ook niet, maar door hun eigen vraag op een specifieke onderzoekende manier aan te pakken, laten ze hun meer ervaren collega’s delen in hun leerwinst. Het gesprek komt op gang.


Project rond kennishuishouding

Het opstarten van leerteams is onderdeel van een omvangrijker traject rond de kennishuishouding van deze zeer gespecialiseerde groep vakingenieurs. Koploper zijn in hun vakdomein is voor hen essentieel om hun belangrijke veiligheidstaak goed te kunnen doen. En de kennis van deze afdeling is langzaam aan het verdwijnen (pensioen) of aan het versnipperen (naar andere bedrijven). Dat vraagt om het borgen van kennis in systemen en documenten. Maar ook om het versterken van de lijntjes tussen mensen; lijntjes waarover de vakkennis wordt gedeeld en verder uitgebouwd. Het leerteam is daarin een mooie startmotor, of “lijnentrekker”.


Proberen, verwonderen, onderzoeken en ontdekken

De kracht van het leerteam zit ‘m deels in de legitimatie die zij hebben om dingen te proberen en te onderzoeken. Deze nieuwe mensen mogen nog vragen stellen. En mogen ook nog veel tijd steken in  testen van ideeën en nieuwe werkwijzen;  in hun werk en om het werk heen. De verwondervraag komt bij hen nog steeds boven en als die gesteld mag worden leidt dat regelmatig tot verrassende inzichten. Waarom moet er voor een kleine vraag een groot traject opgezet worden? Waar is het oordeel van de vakman? En zovoort...


Rol in versterking van domeinkennis

Zoals gezegd vormt dit leerteam deel van een groter traject rond kennishuishouding. We  ondernemen een veelheid aan initiatieven en kijken vervolgens welke daarvan  de meest effectieve uitwisseling van kennis of de grootste versterking van het kennisnetwerk opleveren. Goede kans dat de werkwijze van deze leerteams een vervolg krijgt in andere samenstellingen. Een groot traject met als doel versterken van de kennispositie kan nooit genoeg motortjes hebben!