HomeKS Bibliothek › Artikel

Ontwikkeling van leren in organisaties: Van conditioneren naar samen construeren

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Het organiseren van leerprocessen is een niet meer weg te denken uit het werk van organisatieontwikkelaars, opleiders, managers. In de huidige kenniseconomie is het zelf aan de orde van de dag. Hoe belangrijk dat leren ook is, het succes er van is niet altijd vanzelfsprekend. Welke benadering werkt het beste bij een gegeven vraag en context? Wat is er nodig om dat succesvol te maken? Wat zijn de sterktes en valkuilen van een bepaalde benadering?