HomeInspiration › Artikel

Werken aan Kennis. Methoden voor het creeren, delen en toepassen van kennis

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

In deze publicatie Werken aan kennis hebben we gezocht naar methoden en instrumenten die zowel de zeven leerfuncties van Joseph Kessels, als de vier kennisconversies van Nonaka en Takeuchi ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in bijna dertig methoden, die tezamen een eerste versie van deze publicatie vormen. We hebben deze methoden gekoppeld aan de zeven leerfuncties van het corporate curriculum en aan de vier processen van kennisconversie die Nonaka en Takeuchi benoemd hebben. Deze koppeling is niet één op één. Elke methode is voor meerdere doelen en contexten geschikt. We hebben per instrument aangegeven welke koppelingen volgens ons het meest voor de hand liggen, zonder daarmee te willen zeggen dat de betreffende methode alleen daarvoor geschikt is.