HomeInspiration › Artikel

Werken en groeien met Competence Centers

von: Mathilde Bolhuis, IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Quelle: HRD Thema 3   29-07-2002

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:

Het Competence Center biedt aanknopingspunten voor het combineren van organisatie-ontwikkeling en leren, het verbinden van werken en leren en het introduceren van nieuwe vormen van leren. Het Competence Center heeft daarmee de potentie om op een integrale manier te werken aan het ontwikkelen en toepassen van competenties die voor het succes van de organisatie van cruciaal belang zijn. In deze bijdrage hebben we onze ervaren met het Competence Center binnen NedTrain gestructureerd en doen een voorstel voor het optuigen van een Competence Center. We hebben gemerkt dat het anders aanpakken van vraagstukken geen eenvoudige opgave is. Het gedachtegoed van het Competence Center illustreren we dan ook aan de hand van een aantal concrete projecten.