KpVV 1 november 2011

Conversatietool KpVV: al spelend in gesprek

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Vorige week was in Stadion De Galgewaard (Utrecht) de jaarlijkse bijeenkomst 'Naar Beter Contractvervoer'. De initiatiefnemers hiervan werken aan verbeteringen van de verhoudingen tussen de betrokken partijen, met als doel de kwaliteit van het contractvervoer verder te ontwikkelen.

 

Barbara van der Steen, Hanneke Queens en Aart Goedhart werden gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze volgende ontwikkelingsstap.

 

Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

In 2008 is de 'Handreiking voor Hoogwaardig Contractvervoer' opgesteld. In datzelfde jaar verscheen ook het 'Zwartboek Contractvervoer'. Beide publicaties waren een stevige prikkel om de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) stimuleert vanaf 2009, in opdracht van de Ministeries van I&M, OC&W en VWS, de interactie in de driehoek van aanbesteders (gemeenten en provincies), vervoerders (Connexxion, Veolia, taxibedrijven) en reizigers (gehandicapten, leerlingen, hulpbehoevenden), met als doel beter contractvervoer voor de reiziger.

 

Conversatietool

KpVV wil deze 'driehoek' diepgaander met elkaar in gesprek brengen. Nu vinden die gesprekken veelal vanuit de eigen rol, het eigen perspectief, plaats en is alleen een conflict de aanleiding voor het gesprek. Wij stelden voor dat het goed is om aan die verhoudingen te werken buiten de 'vanzelfsprekende' contactmomenten, zoals bijvoorbeeld grote aanbestedingen of conflicten. Dus niet als er grote belangen spelen, maar juist in een niet-contractuele setting.

Om dat gesprek te ondersteunen en naar een andere kwaliteit te brengen, hebben wij samen met KpVV en de Maatschap voor Communicatie een bordspel gemaakt. Door het 'spelen' ervan, kan het gesprek over de hete hangijzers (licht) gestructureerd worden gevoerd. En na wat eerste aarzelingen, hebben 30 mensen uit de branche zich bereid getoond om inhoudelijke bijdragen te leveren aan het bordspel.

 

Veelbelovend

Vorige week werd het spel gespeeld door enige honderden bezoekers in Utrecht. Eerst plenair en daarna in werksessies van ongeveer 40 mensen. De eerste reacties waren veelbelovend. Het spel werd de initiatiefnemers (letterlijk) uit de handen getrokken.

Kijk deze filmpjes eens op YouTube.