Martine Rwanda 111853320213

K&S in Rwanda


Bijzonder nieuws: Kessels & Smit, The Learning Company is vanaf deze maand ook in Rwanda gevestigd! Ook hier hopen we vanuit onze mensgerichte benadering op organisatieontwikkeling bij te dragen aan beweging en impact.

 

Collega Martine van Es is met haar gezin naar Kigali om de activiteiten van K&S Rwanda op te zetten en uit te bouwen. Eerste inzichten in de markt laten zien dat de aandacht voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling groeit. Ook een lerend en waarderend perspectief op bijv. midterm reviews, samenwerkingsvraagstukken of cultuurverandering krijgt steeds meer ruimte. En daar dragen we als K&S graag aan bij.

 

Daarnaast is Martine gestart met een actieonderzoek waarin zij haar fascinatie voor peacebuilding en conflict combineert met haar expertise over samenwerking in complexe vraagstukken. Het actieonderzoek gaat over de kwaliteit van samenwerken in consortia. In ontwikkelingssamenwerking is het samenwerken in consortia een trend. Als organisaties met verschillende achtergronden samenwerken rond complexe maatschappelijke vraagstukken kan dit zorgen voor meer impact. In de praktijk blijkt het behoorlijk lastig om die samenwerking op een productieve manier vorm te geven. Organisaties werken elk vanuit een eigen cultuur en er is meer oog voor de inhoud van de programma’s dan het hoe en het proces. Wat zijn de succesfactoren om tot een succesvolle samenwerking te komen? Welke dilemma’s komen de consortia tegen in hun samenwerking? Welke voorbeelden en inzichten kunnen andere consortia inspireren om het (nog) beter te doen? Samen met verschillende consortia die werken aan peacebuilding in Rwanda en omgeving gaat Martine deze vragen onderzoeken.

 

Wil jij in gesprek over de activiteiten van K&S in Rwanda of wil je iemand met ons in contact brengen? Of wil je op de hoogte blijven van het actieonderzoek? Mail dan naar mvanes@kessels-smit.com.