blog

InPlacement: het realiseren van dromen


“Met InPlacement hebben we een eigen start-up omgeving gecreëerd, die zowel de deelnemers als de medewerkers in de organisatie inspireert en versterkt,

Henk Bot, HR manager Achmea”

 

In 2014 kwamen wij, Aart Goedhart en Barbara van der Steen van K&S, Jeroen Kemperman en Jennifer op ’t Hoog van Achmea in gesprek over de ontwikkelingen binnen organisaties. Wij zagen 2 tendensen. Ten eerste; dat veel grote bedrijven moeite hebben om te innoveren in tijden van krimp. Ze zijn gefocust op optimalisatie en het afscheid nemen van mensen door reorganisaties. Ten tweede; dat er een groeiende groep mensen is binnen diezelfde organisaties die ideeën hebben voor nieuwe ondernemingen. Ideeën die op de rand of net buiten hun organisatie een grotere kans van slagen hebben. Een nieuw initiatief ‘InPlacement’ is toen geboren. Een plek om te innoveren en om te werken aan een nieuwe toekomst voor zowel de werkgever als de medewerkers.

 

De start bij verzekeraar Achmea

Door veranderende omstandigheden zijn organisaties doorlopend aan het reorganiseren. Tegelijkertijd is er het besef dat het niet duurzaam is om alleen nog maar de bestaande processen te optimaliseren. Hoewel de laatste jaren al veel inspanningen zijn gericht op mobiliteit en flexibilisering, zoeken veel organisaties naar wegen om dit goed vorm te geven. Liefst hand in hand met vernieuwing en innovatie. De verzekeraar Achmea is daar een voorbeeld van. Zij kunnen door digitalisering het werk doen met minder mensen en stroomlijnen hun organisatie om concurrerend te kunnen blijven. En zij willen in tijden van schaarste ook blijven innoveren en ontwikkelen. InPlacement biedt hen nu sinds 1,5 jaar een passende vorm om te werken aan mobiliteit én innovatie.

 

Voorbeeld Innovatie op de rand

Achmea: “Als zorgverzekeraar zien we graag dat mensen gezond leven, maar we kunnen groenten en wandelen niet betalen uit de zorgverzekering. Daarom hebben we met InPlacement een eigen start-up omgeving gecreëerd, waarin nieuwe concepten over vitaliteit groeien tot levensvatbare ondernemingen.”

 

Wat is InPlacement?

Het doel is het ontwikkelen van nieuwe concepten, die binnen de bestaande organisatie niet goed van de grond lijken te komen, omdat ze niet passen in de kernactiviteiten. Of ideeën die de mensen al een tijdje met zich meedragen en waar ze in hun hart eigenlijk voor willen gaan. We bieden met InPlacement een plek waar deze ideeën de voedingsbodem vinden om te groeien tot een onderneming. Gedurende zes maanden worden deelnemers gecoacht en begeleid in een multidisciplinaire groep met onder andere wekelijkse groepsbijeenkomsten en individuele coaching door elkaar, een vaste coach en het team van InPlacement. Daarbij is aandacht voor de zowel stevigheid van de business-modellen, als de persoonlijke leervragen van de deelnemers die de stap maken van een ‘veilige vaste werkgever’ naar zelfstandig ondernemerschap.

 

Van loondienst naar zelfstandigheid: een intensief leerproces

Begin 2016 start een derde groep van diverse ondernemers vanuit Achmea. Uit de eerste drie groepen komen tal van nieuwe ondernemingen voort die bijdragen aan o.a. vernieuwingen in de preventie & gezondheid, veiligheid thuis en onderweg, woonconcepten voor ouderen, vitaliteit en langer zelfstandig thuis wonen.

 

Van idee naar ondernemingen, hoe?

Iedere deelnemer kwam bij de start met een eerste aanzet voor een business-concept. Bij veel van hen zijn dat ideeën die ze gedurende hun dienstverband vanuit hun ‘ooghoeken’ zagen en waarvan ze dachten ‘dat we dát nou niet eens oppakken!’ De meest gemotiveerde mensen met ideeën die tevens een raakvlak hadden met de business, kregen binnen InPlacement een plek om deze tot wasdom te brengen. Ze krijgen zes maanden de tijd en de faciliteiten om een levensvatbare onderneming op te zetten. InPlacement biedt hen een ‘thuisplek’ voor de groepsbijeenkomsten, de coaching, het delen van ervaringen, het vinden van inspiratie en kruisbestuiving en het uitnodigen van klanten en gasten.

 

Enkele citaten van deelnemers:

  • “Door InPlacement durfde ik de stap te zetten om te gaan ondernemen met de ideeën waar ik al een tijdje mee rond liep. De groep en de coaching helpt me wekelijks als spiegel en als impuls voor weer een nieuwe stap”
  • “Tijdens de kick-off leerde ik al dat onze onderneming in een hoger tempo tot stand kan komen. Het hoeft vooraf niet gelijk perfect te zijn. Juist door in gesprek te zijn met klanten ontstaat de aanscherping"
  • “Ik word nu gevraagd om te vertellen over mijn visie op vitaliteit. En ik kan al facturen sturen. Het neerzetten van een levensvatbare onderneming is dus eigenlijk al gelukt, hetzij op een iets andere manier dan ik bij aanvang InPlacement voor ogen had. Door de begeleiding heb ik inzichten opgedaan, die ik gelijk heb kunnen toepassen en wat tot een nu al groeiende onderneming tendeert”

 

InPlacement biedt ons als initiatiefnemers ook een mooi avontuur. Het is verrijkend en eervol om de deelnemers te helpen een nieuwe toekomst als ondernemer vorm te geven. Voor veel van hen is het een wezenlijke verandering, die zowel voor henzelf als voor hun thuisfront een grote impact heeft.

 

Voor meer informatie en contactgegevens: www.inplace.nl.