PUNCH Illustratie 4 small

Het 2e, 3e, 4e én 5e Continu Verantwoordelijke Team van start


Dit is een blog in een reeks die vertelt over wat we meemaken in ons werk in de fabriek in het Belgische Sint Truiden. De leidinggevenden hier zouden graag willen dat medewerkers meer invloed hebben op hun eigen werk. Bij Punch Powertrain produceren en assembleren de medewerkers onderdelen van versnellingsbakken. Na een proces waarin de betrokkenheid van de collega’s is gegroeid, is men eraan toe om hen ook systematisch meer verantwoordelijkheid te geven. Na de opstart van het eerste Continu Verantwoordelijke Team (CVT) dat inmiddels op volle toeren draait, is de weg vrij om de andere teams op te starten. Deze blog laat zien hoe in hoog tempo het 2e, 3e, 4e, én 5e CVT van start gaat. Ook staan we stil bij een aantal kaders die we telkens aanreiken om vanuit andere perspectieven naar het werk te kijken en houvast te bieden. De tekeningen bij deze blog zijn wederom gemaakt door K&S collega Joep Schuermans.
 

Er ontstaat momentum: tijd om door te pakken

De reflectiedag van het eerste CVT laat ons merken dat het moment is aangebroken om voluit te gaan voor de opstart van de volgende CVT’s. De gesprekken die we voerden met betrokkenen bevestigen dit beeld. In korte tijd gaan nog vier CVT’s één voor één van start. Dit proces zal zo door blijven gaan tot de zomer van 2015. Dan werken alle collega’s in een CVT. We willen de energie die op gang is gekomen als vliegwiel benutten en de teams ook helpen hun eigen weg te volgen. Dit is aan het lukken. Dit merken we bijvoorbeeld aan de borden die de teams helpen om met elkaar plannen en afspraken te maken. We zien namelijk dat die borden nu al door teams ingevoerd wordt, nog voor ze hun eigenlijke CVT-opstartdag hebben. Wat ons betreft illustreert dit het eigenaarschap dat ontstaat.
 

Een nieuw CVT start telkens door vragen te stellen aan het vorige

Om verder te bouwen op wat er al is, hebben we aan het eerste CVT gevraagd welke vragen zij nu leuk zouden vinden om te krijgen van nieuw op te starten teams. We verzamelen er een heel stel en hangen ze nu telkens voor een nieuwe opstart aan de PIT, hun centrale plek voor allerlei informatie. Elke medewerker van het op te starten CVT kiest er één vraag uit en gebruikt dit om in gesprek te gaan met een “ervaringsdekundige” collega. Dit doen ze voorafgaand aan hun gezamenlijke opstartdag.

Vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe zijn jullie een goed team geworden? Wat is voor jou het meest veranderd in het werk? Waarom vind jij het voor mij de moeite waard om hier ook mijn schouders onder te zetten? Wat vind je ook wel eens lastig of moeilijk? De gesprekken over deze vragen leveren antwoorden op maar dragen ook bij aan het bouwen van samenwerkingsrelaties over de teamgrenzen heen.
 

Een ongewoon CVT: het Continu Verantwoordelijk SUPPORT Team

Tot nu toe vertelden we vooral over hoe de verschillende productieplekken op de fabrieksvloer bij Punch Powertrain stap voor stap transformeren naar een CVT. Dit zou echter nooit mogelijk zijn als ze niet ondersteund zouden worden door een heleboel anderen. Je kunt hierbij denken aan mensen van PME (Proces & Manufactering Engineering), van onderhoud, van kwaliteit (PQA) en de heftruckchauffeurs.

Er bestaan medewerkers die én bij één van deze supportafdelingen horen én rechtstreeks deel uitmaken van een CVT. Maar er zijn ook enkele collega’s die full time deel uitmaken van het supportteam. Hun belangrijkste opdracht is om de CVT’s zo te ondersteunen dat deze zich helemaal kunnen richten op het maken van goede producten. Het CVT Support team bestaat in totaal uit X mensen. Ook zij worden op een opstartdag ondergedompeld in de ‘CVT-filosofie’, met als doel een scherper beeld te vormen over hun rol als ondersteuners van de CVT’s.
 

Hoe verhoudt het CVT support team zich tot de al lopende CVT’s

We starten deze bijeenkomst met een meting op een denkbeeldige schaal van 1-10 in de vorm van een lijn op de vloer. We leggen de deelnemers enkele vragen voor en zij gaan staan op die positie die naar hun gevoel best past bij hun antwoord. We komen zo verschillende dingen te weten. Bijvoorbeeld:

  • De meeste van hen weten wat gaande is met de CVT’s. Iemand zegt hierover: “Ik weet wel dat het gaat om onderlinge samenwerking en bepaalde zaken zelf regelen, ter optimalisatie van het procesgebeuren”. Een ander zegt: “Ik zie het gebeuren,  maar was er nog nooit bij dus ik ben wel nieuwsgierig”.
  • Weten wat gaande is, betekent niet altijd dat iedereen zich al betrokken voelt. Een heftruckchauffeur zegt: “Ik zie de borden van de CVT’s wel, maar zelf ben ik niet betrokken. Voor heftruckchauffeurs is er nog niet veel veranderd”.
  • Veel van de leden van het CVT-support team geven aan dat ze al veel zien van de veranderingen die gaande zijn in de fabriek. Ze merken soms duidelijk verschil tussen de mensen die al wel in een CVT werken en de mensen die dat nog niet doen: “Er is meer dialoog tussen de onderhoudsmannen. Mensen van een CVT komen meer vragen , denken meer mee en komen met voorstellen”. Iemand anders: “Door open dialoog ben ik al een aantal zaken tegengekomen waarvan ik dacht dat ze goed liepen maar waarvan anderen vinden dat ze veranderd moeten worden”.
  • Er zijn ook nog veel wensen. Die komen bovendrijven als we hen vragen wat hen nu goesting en zin geeft hier samen de schouders onder te gaan zetten. Bijvoorbeeld: “Als support team eens goed nadenken hoe we de regels binnen de CVT’s gaan vastleggen. We moeten ook de tijd nemen om iemand uit te leggen waarom iets niet kan”. En: “Ik vind het heel belangrijk dat er een goede structuur is, er mag geen chaos komen. Goed weten van elkaar hoe we ons werk aanpakken. ‘Paraplutrekkerij’ moet eruit. (…) Als de druk [in de fabriek] te groot is, worden problemen doorgeschoven. Ook in deze situaties moeten we durven praten. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een probleem op te lossen en niet het probleem op anderen steken. Bij het discussiëren verliezen we veel tijd. Deze tijd steken we beter in het  zoeken naar de oorzaak en het oplossen van het probleem”.

 

Een impactmap om de relatie met de klant op scherp te krijgen

Met elk sub-team van deze CVT Support maken we een impact-map (bijv. met de mensen van onderhoud; van kwaliteit; de heftruckchauffeurs). Het idee van een impactmap is ontwikkeld door Robert Brinkerhoff. Het is een manier om het verband scherp te krijgen tussen de strategische doelen (bijv. een bepaalde omzet en het streven de productie in België te laten bestaan en zo voor werkgelegenheid te zorgen), de operationele doelen (zoals tevreden klanten, snellere besluiten, minder intern afgekeurde stuks), en de acties in het dagelijkse werk die je zelf kunt nemen om hieraan bij te dragen. Na het maken van de impactmap leidde dit tot heel concrete ideeën over wat zij zouden kunnen gaan doen.
 

Als CVT Support Team in verbinding met je klanten: samen Denken en Doen!

Er ontstaat veel energie bij het maken van de impactmap, vooral op het stuk van de concrete actie. Zo hebben de heftruckchauffeurs beslist om belangrijke informatie zoals storingen, die zij vanuit hun perspectief zien in de fabriek, meteen aan de collega’s van onderhoud te signaleren. De Onderhoudsploeg is aan de slag gegaan met hun onderlinge samenwerking en een heldere rolverdeling over de ploegen heen. Op die manier valt storende interne ruis weg en kan de aandacht helemaal naar de technische ondersteuning van de CVT’s gaan.

 

Het team van Kwaliteit is met een actieonderzoek naar de vloer gestapt en heeft daaruit de thema’s bepaald die volgens hun klanten echt een verschil kunnen maken in hun dienstverlening. Dit gaat over een aantal technische verbeteringen, het verhogen van hun eigen vakmanschap via opleidingen tot veel aandacht voor hun externe communicatie: bij wie kan jij waarvoor bij ons terecht?
 
Het inzetten van onderzoek heeft al meer dan eens in dit verandertraject zijn nut bewezen: door de diaoloog aan te gaan vanuit nieuwsgierige vragen, ontdekken de Support-collega’s wat ze voor de ander kunnen betekenen en omgekeerd. Zo kunnen ze nog gerichter hun aanpak gaan organiseren, vanuit ieders vakgebied om er voor te zorgen dat de collega’s van de productie de beste producten op de beste manier kunnen maken. Want dat is de opdracht van dit CVT Support team en daar gaan ze elke dag voor! 

 

Continu Verantwoordelijke Teams vol in actie

Wat zie je nu concreet als je de productiehal binnen stapt van al die CVT’s in actie? Je loopt eerst langs muren met veel foto’s en leuke posters die de stappen van dit hele traject in beeld brengen, boven elk CVT wappert een stoere vlag; je ziet infoborden op elke afstemming, elk met hun eigen ‘personal touch’, je ziet prachtige tekeningen aan het PQA lokaal van Peter Vanelderen, een collega met een bijzonder talent; je ziet medewerkers in een frisse shirt met daarop hun voornaam en hun CVT; je loopt door een overzichtelijke en ordelijke werkplek, …
 
Maar vooral: je ontmoet vriendelijke mensen, die je met een glimlach begroeten en hun hand opsteken. Je voelt een sfeer die warm en gastvrij is, van mensen die ondanks erg drukke tijden je graag te woord staan. Getuigen daarvan zijn zeker ook de nieuwe collega’s die de afgelopen weken aan de slag zijn gegaan. Kortom, een uitnodigende sfeer om in te werken.
 
In feite zou u het zelf moeten zien en vooral ervaren. En dat kan: er zijn intussen via allerlei netwerken al veel bezoekers over de vloer geweest. Daar maken ze bij Punch Powertrain ook een punt van: ervaringen delen buiten de eigen muren en leren van elkaar. In onze volgend blog vertellen we u graag over hoe dit verloopt en wat dit aan mooie opbrengsten heeft!

 

____________________________

 

In deze tweede blogserie zijn de volgende blogs verschenen: