Harold Marsman

Media

De maakbaarheid voorbij

Is het je wel eens opgevallen dat gesprekken over veranderingen in organisaties vaak gaan over ‘zij’ en over ‘daar’ en ‘dan’? En hoeveel aandacht er altijd is voor wat niet goed gaat? Voor mij is het een uitdaging om die gesprekken een andere wending te geven. Om te helpen focussen op wat er hier en nu gebeurt en ruimte te scheppen voor het ‘ik-verhaal’.

 

In organisaties bestaan veel verschillende werkelijkheden, percepties en perspectieven. De dominante werkelijkheid is lang niet altijd de door iedereen beleefde werkelijkheid. Mijn rol is het om al die werkelijkheden en perspectieven te onderzoeken en ze te spiegelen. Dan komt er een nieuw licht op de vraagstukken en veranderingen die er spelen, dan ontstaat er een nieuw gesprek. Dat faciliteer ik graag.

Bedrijfskundig filosoof, filosofisch bedrijfskundige

Ik heb bedrijfskunde en filosofie gestudeerd en profiteer elke dag van die combinatie. Het is heel verrijkend om vraagstukken vanuit die verschillende invalshoeken te kunnen duiden. In organisaties, en trouwens ook in de maatschappij, is een duidelijke overgang waarneembaar van modernisme naar postmodernisme. In het modernisme overheerst het individualisme, de maakbaarheid, de universele werkelijkheid, het idee dat alles via een blauwdruk te sturen, beheersen en controleren is. Het postmodernisme breekt met die maakbaarheidsgedachte. Nu gaat het juist om de verbinding van mensen en perspectieven, de interactie, de verschillende werkelijkheden, het meervoudig kijken. Er is lange tijd veel nadruk gelegd op autonomie en authenticiteit – gedacht vanuit het individu dat vrij is in denken, keuzes maken en handelen. We zijn weliswaar allemaal uniek, maar we zijn geen stand-alones. Alles wat we doen, denken, zijn, is contextgebonden.

 

Een thema dat me fascineert is ‘macht’. In mijn denken daarover ben ik sterk geïnspireerd door de filosoof Foucault. Hij stelt dat macht niet het bezit is van enkelen (bijvoorbeeld managers), met uitsluiting van anderen. Macht zit juist in de haarvaten van de organisatie, speelt in elke interactie een rol. Dus ik kom het overal en altijd tegen.

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Om nog meer op gevoels- en intuïtief niveau te kunnen werken, volg ik de opleiding Professionele communicatie bij Phoenix. Als ik mijn verleden kan omarmen en belemmerende overtuigingen achter me kan laten, kan ik verder groeien en bloeien in mijn leven en mijn werk. Dan zal ik nóg meer van betekenis kunnen zijn in de trajecten die ik het liefst doe: teamontwikkeling en ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Thema's

contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Harold Marsman