frans mohring1

Frans Möhring: "Vind je je werk leuk?"


Sinds begin dit jaar is collega Frans Möhring als adviseur werkzaam bij Kessels & Smit. Hier vertelt hij over zijn passie voor het HRM vak:

 

"HRM beschouw ik als mijn vak en ik heb dat al in veel verschillende rollen en sectoren uitgeoefend. Een mooi vak, omdat het gaat om mensen en hun interactie: in veel gevallen de beslissende factor in de effectiviteit en het succes van een organisatie. Jammer is dat HR vaak instrumenteel blijft: profielen waarin mensen moeten passen, lijstjes die moeten worden ingevuld en regeltjes die moeten worden nageleefd.

Het kan echt anders. Zo kun je door een paar ingrepen vaak veel meer individuele ruimte maken, waarin medewerkers hun baan beter kunnen laten passen bij hun ambities, talenten en interesses. Waardoor samenwerking beter wordt. En waardoor je dus ook meer kunt (en mag!) verwachten van medewerkers. Een mooie uitwerking zijn ook de I-deals, zoals beschreven door UvA hoogleraar Aukje Nauta. Organisaties die dit goed doen, zijn uiteindelijk het meest effectief. Soms zijn daarvoor instrumenten of afspraken nodig, maar meestal werkt het ook al als leidinggevenden geholpen worden een omgeving te creëren waarin flexibiliteit en individuele ruimte hand in hand gaan met het leveren van grootse prestaties.

Eigenlijk gaat het om de kernvraag: ‘Vind je je werk leuk?’. Die vraag wordt weinig gesteld. Ik zie vaak twee aparte werelden: werk en privé. Werken gebeurt in strak beschreven rollen, met rigide arbeidsverhoudingen. Privé zie je diezelfde mensen de meest wilde reizen maken en grote verantwoordelijkheden op zich nemen in sportverenigingen, culturele activiteiten of vrijwilligerswerk. Dan vraag ik: hoe kan het dat die energie uit de werkomgeving is verdwenen?

Een belangrijke plek om aan deze thema’s te werken zijn HR-afdelingen zelf. Ik vind het mooi om HR-professionals in organisaties te helpen zich beter te organiseren en te positioneren, zodat ze een wezenlijker bijdrage leveren aan de organisatiedoelen. Dat doe ik als adviseur, als (team-)coach of als interim manager en over de volle breedte van het HR-vak. Van leiderschapsprogramma’s tot reorganisaties. Zolang het doel maar helder, integer en transparant is voor alle betrokkenen.

Centraal staat voor mij dat mensen eigenaar zijn van hun werk en loopbaan. Dat ze niet blijven hangen als de rek eruit is, of dat ze zelf hun baan veranderen. Er is vaak zoveel meer mogelijk dan gedacht wordt. Essentieel is het bijeenbrengen van organisatiedoelen en talenten, behoeften en ambities van medewerkers. En dat begint met openheid, feedback en nieuwsgierigheid, elkaar echt bevragen. Dat levert zóveel op."