Leren & ontwikkelenNGO

Versterking van lokale projecten in Tunesië

Projectontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling

Tunesië is een jonge democratie, waar het maatschappelijk middenveld zich snel ontwikkelt. In het hele land worden momenteel veel burgerinitiatieven, gemeenschapsprojecten en verenigingen opgestart. Aan ideeën en enthousiasme geen gebrek. Alleen ontbreekt het initiatiefnemers dikwijls aan voldoende financiële middelen, vaardigheden op het gebied van projectmanagement en een nuttig netwerk om de projecten succesvol van de grond te krijgen.

 

Gelukkig ondersteunen verschillende Europese programma's voor ontwikkelingssamenwerking de groei van burgerinitiatieven in Tunesië. Houmtek' ('mijn buurt') is een van deze programma's. Het biedt vijf teams met een idee voor een participatief project in hun eigen buurt de mogelijkheid om hun initiatief verder te ontwikkelen en te realiseren. We werden gevraagd om een training te verzorgen voor de mensen in dit programma.

 

Aanpak

In tegenstelling tot veel andere programma's voor capacity building lag onze focus hier op de ontwikkeling van de teams en de persoonlijke groei van de mensen die de projecten dragen - niet zozeer op de financiële en technische aspecten van zo’n project. De achterliggende gedachte is dat een project alleen succesvol en duurzaam kan zijn als de mensen die het dragen en bouwen intrinsiek gemotiveerd zijn, zich volledig bewust zijn van hun eigen sterke en zwakke punten en in staat zijn om de nodige ondersteuning binnen hun netwerk en daarbuiten te vinden.


Het programma begon met het verkennen van de individuele sterktes en persoonlijke ambities van elk van de 15 deelnemers voor hun projecten. Vervolgens hebben we ons gericht op teambuilding en groepsdynamiek. De deelnemers leerden hoe ze een sterk team konden opbouwen, hoe ze efficiënt konden samenwerken en hoe ze hun ideeën op een persoonlijke en authentieke manier konden presenteren. Krachtige oefeningen, praktische opdrachten en (reflectie op) persoonlijke ervaringen waren de belangrijkste ingrediënten van de training (in plaats van theorie en uitleg).

 

Na vijf intensieve dagen had elk projectteam zijn project opnieuw gedefinieerd, een dialoog met de eigen doelgroep opgestart, de eigen persoonlijke focus aangescherpt en in staat om het eigen project op een aantrekkelijke en beknopte manier uit te leggen en te presenteren aan buitenstaanders. Het allermooist is misschen wel dat de eerste telefoontjes en kleine implementatiestappen al in de loop van de week werden gerealiseerd.

 

Impact

De deelnemers verlieten het programma met focus, energie en zelfvertrouwen. De projectteams konden niet wachten om te beginnen met de realisatie van hun verschillende buurtprojecten. Een sterk bewustzijn van hun eigen kracht, van hun vermogen om hun mede-projectpartners te motiveren, gaf hen de veilige basis en het vertrouwen dat ze nodig hadden om te durven experimenteren, dingen uit te proberen, van eventuele fouten te leren en hun project al doende te laten groeien.

In tegenstelling tot veel andere programma's voor capacity building lag onze focus hier op de ontwikkeling van de teams en de persoonlijke groei van de mensen die de projecten dragen.