HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Dubbelinterview Verdonschot & Vermaak

Door: luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Bron: Develop 6(2), zomernummer 2010   11-08-2010

In juni 2009 promoveerde Hans Vermaak cum laude op een proefschrift over taaie vraagstukken. Zijn proefschrift is op vele leestafels te vinden, absoluut geen onderzoek dat in een lade verdwijnt. Suzanne Verdonschot verdedigde in september van dat zelfde jaar haar proefschrift over lastige vraagstukken die aanleiding geven om te verbeteren en vernieuwen. Zij maakte naast het academische boekwerk een praktische toolbox voor mensen in de praktijk om te werken aan innovatie. Vermaak spreekt over ‘taaie vraagstuken’, Verdonschot over 'urgente en intrigerende vragen'. Vermaak biedt een set vernieuwende ontwikkelprincipes aan, Verdonschot vond in haar onderzoek ontwerpprincipes om tot doorbraken te komen in vastloopsituaties… Reden genoeg om met deze onderzoekers in gesprek te gaan en hun perspectieven naast elkaar te zetten. 


 

No file