developsociaalkapitaal

Sociaal kapitaal leeft!


De nieuwe Develop is uit met als thema 'sociaal kapitaal'. Een themanummer waar ik als redacteur nauw bij betrokken ben geweest. De diverse praktijkbeschrijvende en meer beschouwende bijdragen in dit themanummer over sociaal kapitaal maken één ding overduidelijk: sociaal kapitaal leeft in de wereld van opleiden en leren!

 

Op veel terreinen vindt interessant onderzoek plaats naar de manier waarop kwaliteitsaspecten van relaties het leren beïnvloeden. Praktijkgericht onderzoek (Ehlen), maar ook meer omvangrijke vormen van onderzoek laten zien dat het een sterke plek op de onderzoeksagenda heeft verworven (Moolenaar). De waarde van relaties, die wij omschrijven als sociaal kapitaal, verklaart een belangrijke dimensie van leren en innoveren.

 

Het eerste doel van dit themanummer is om een raamwerk te ontwikkelen dat inzicht geeft in de manier waarop eigenschappen van sociaal kapitaal leerprocessen beïnvloeden. De tweede doelstelling is om de HRD-praktijk praktische handvatten aan te reiken om innovatief leren te stimuleren.

 

Meer informatie

U kunt de proloog lezen voor meer inhoudelijke informatie over dit themanummer.

 

Develop is het onafhankelijke kwartaaltijdschrift voor Nederland en Vlaanderen over human resource development. Het tijdschrift is onderdeel van het HRD-fonds. Voor meer informatie over Develop kunt u terecht bij Springer Uitgeverij, tel. +31 30 6383838.