Ontwerpprincipes als uitgangspunt voor onderwijsvernieuwing

Carolien Kattenpoel Oude Heerink , Izebrand de Boer , Tjip de Jong (profiel) , Pepijn Pillen (profiel) (2007); Bron: DEVELOP NR 3-2007, P. 97-103

Samenvatting

In een onderzoekstraject van OSR Juridische Opleidingen en Kessels & Smit, The Learning Company hebben we ons gericht op het leren van zowel jongere als oudere juridische professionals.

We hebben tijdens het onderzoek gemerkt dat wanneer gesprekken gingen over de verschillen tussen oudere en jongere juristen, dit leidde tot discussie over leerstijlen en weinig dialoog op gang bracht die recht doet aan diversiteit. De discussie leidde hoogstens tot een compromis waarin getracht werd bijvoorbeeld een antwoord te vinden op de vraag:  Hoe leren we dan eigenlijk samen? Hieruit hebben we opgemaakt dat het vertrekken vanuit verschillen tussen jong en oud niet productief is bij het vormgeven van onderwijs bij OSR. 

Download dit artikel OSR_en_KS_2007_Develop_III.pdf (185 KB)