HomeInspiration › Article

Ontwerpprincipes als uitgangspunt voor onderwijsvernieuwing

par: Carolien Kattenpoel Oude Heerink, Izebrand de Boer, Tjip de Jong, Pepijn Pillen - ; Source DEVELOP NR 3-2007, P. 97-103   23-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In een onderzoekstraject van OSR Juridische Opleidingen en Kessels & Smit, The Learning Company hebben we ons gericht op het leren van zowel jongere als oudere juridische professionals.

We hebben tijdens het onderzoek gemerkt dat wanneer gesprekken gingen over de verschillen tussen oudere en jongere juristen, dit leidde tot discussie over leerstijlen en weinig dialoog op gang bracht die recht doet aan diversiteit. De discussie leidde hoogstens tot een compromis waarin getracht werd bijvoorbeeld een antwoord te vinden op de vraag:  Hoe leren we dan eigenlijk samen? Hieruit hebben we opgemaakt dat het vertrekken vanuit verschillen tussen jong en oud niet productief is bij het vormgeven van onderwijs bij OSR.