HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Werken aan duurzaamheid vereist sociaal leren. Een interview met Hilary Bradbury

Door: Luk Dewulf, luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Bron: Opleiding & Ontwikkeling 11   29-09-2004

In dit artikel maken we eerst kennis met Hilary Bradbury. Daarna explo­reren we haar visie op de problematiek van duurzaamheid. We gaan daarbij in op het concept duurzaamheid en Bradbury’s passie daarvoor. Vervolgens vragen we ons af hoe het leren rond duurzaamheid gestal­te kan krijgen. Dit relateren we aan sociale leerprocessen en de span­ningen die daarin kunnen optreden. Met Bradbury’s conclusie over anticiperend leren en de rol voor HRD-professionals hierin sluiten we dit artikel af. In de rubriek ‘De Werkplaats’ vindt u een illustratie van de wijze waarop Bradbury en haar studenten aan duurzaamheidsprojec­ten werken (Feldman e.a., 2004).