HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Vormgeven aan leren, een relationeel proces

Door: Luk Dewulf, luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Bron: Opleiding & Ontwikkeling   29-01-2004

Een eerste bezoek aan de Case Western Reserve University in Cleveland leidde tot veel leerinzichten. Die inzichten hebben we beschreven in de vorm van een ervaringstheoretisch model waarin we de leercyclus van Kolb hebben verbonden met andere leertheorieën (Dewulf & Verheijen, 2003). Vanuit een persoonlijke verbinding met thema’s die centraal staan in het onderzoek in Cleveland, zijn we in mei 2004 teruggekeerd om een aantal onderwerpen verder te verkennen en uit te diepen. Daartoe hadden we een gesprek met de meeste stafleden van het Department of Organizational Behavior. In die gesprekken stelden we vragen over hun visie op veranderen en leren. We waren ook nieuwsgierig naar de rol van leiders en HRD-professionals in die visie.

In dit artikel integreren we de ideeën uit de interviews en de literatuur die ons het meest aanspreken. We streven niet naar een volledig overzicht maar naar een ver­binding van ideeën gebaseerd op de fascinatie die we beiden voelen vanuit ons vak en onze ervaring met organisatieontwikkeling. Dit resulteert in een aantal inzichten die aanknopingspunten bieden voor ons professioneel handelen. In het eerste deel beschrijven we een drietal punten ten aanzien waarvan we onze inzichten hebben verdiept. In het tweede deel bespreken we een aantal spanningsvelden in het geheel van de standpunten en visies van onze gesprekspartners.