HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Proloog 'Particileren'

Het themanummer 'Particileren' van Develop gaat over participeren en de relatie tussen participeren en leren. De basisstelling daarbij is dat participatieprocessen leiden tot nieuwe kennis, en dat leren zodoende een essentie is in deze processen. Door het uitwisselen van verschillende ervaringen, perspectieven en waarden, ontstaan nieuwe inzichten. Op individueel niveau maar ook (en vooral) op niveau van de groep, de organisatie, de ruimere samenleving. En nieuwe inzichten hebben het potentieel in zich om tot nieuwe initiatieven, tot verandering te leiden. (...)