HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Werken met plezier. De waarderende benadering: opkomst van een nieuw paradigma?

Door: Eefje Chys, luc 111968831427 Luc Verheijen - ; Bron: TVW, 34e jaargang, nr 310, september 2010   28-09-2010

In juni 2010 deed Luc Verheijen de keynote op een studiedag over loopbaanbegeleiding van het Vlaams Welzijnsverbond. Naar aanleiding van deze bijdrage werd Luc geïnterviewd voor een themanummer van het Tijdschrift voor Welzijnswerk. Bijgevoegd vind je het artikel dat geschreven werd door Eefje Chys en dat verslag doet van het interview.


De essentie in het verhaal is dat loopbaanbegeleiding gaat over het continu werken aan wederzijdse aantrekkelijkheid. Wederzijds is hierin belangrijk: nadenken hoe de organisatie een aantrekkelijke werkplek kan zijn voor medewerkers, en medewerkers die actief zoeken hoe ze een aantrekkelijke bijdrage kunnen leveren aan die organisatie. Centraal in dat proces staat de dialoog over het ontdekken en ontwikkelen van talent. Inzetten op talent leidt immers tot een hoger gevoel van betrokkenheid. Het interview verkent vanuit verschillende invalshoeken wat die dialoog dan betekent: op welke uitgangspunten is het gebaseerd, welke aspecten kunnen aan bod komen, wat betekent dit voor leiderschap.