137124 excelleren

MKB? Doe mee aan Excelleren.nu


Meer dan vijfhonderd midden- en kleinbedrijf (MKB) ondernemers in veertien branches krijgen tot eind 2011 gratis advies om de leercultuur in hun bedrijf te bevorderen. Dit bijzondere initiatief vloeit voort uit een stimuleringsmaatregel van de ministeries van OC&W en SZW uit het vorige kabinet. MKB Nederland voert samen met veertien brancheverenigingen deze maatregel uit.

 

Werken is leren

Het is voor het MKB van groot belang dat medewerkers over de bekwaamheden beschikken om mee te groeien met ontwikkelingen in hun organisatie. De markt is dynamisch en concurrerend. Vernieuwingen volgen elkaar snel op. Dat biedt nieuwe kansen, maar vraagt ook meer van medewerkers. Werken begint steeds meer synoniem te worden met leren. Een organisatie met een rijke leercultuur kijkt positief aan tegen leren en ontwikkelen. In zo’n organisatie is het werk zodanig ingericht dat medewerkers veel van elkaar kunnen leren. Dat draagt bij aan verbeteringen en vernieuwingen in het werk.

 

Het project Excelleren.nu is erop gericht om MKB ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen en versterken van de leercultuur in hun organisatie.

 

Steuntje in de rug

De branches Kinderopvang en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening doen mee aan het project. MKB brancheorganisatie MO (Maatschappelijk Ondernemers) groep heeft FCB opdracht gegeven het project in deze branches uit te voeren. Samen met nog vijf adviseurs maak ik deel uit van het adviesteam. We bieden organisaties met een omvang van 15 tot 250 medewerkers gratis 32 uur maatwerk begeleiding bij het werken aan een cultuur van kennis delen en ontwikkelen. Vanzelfsprekend sluiten we in onze aanpak aan bij de vragen en ambities van de deelnemende organisatie. Leren staat niet op zichzelf maar verbinden we nadrukkelijk met werken. Dit betekent dat we de ontwikkeling van een leercultuur koppelen aan inhoudelijke uitdagingen van de organisatie.

 

Criteria om te participeren

Organisaties die meedoen voldoen aan de volgende criteria:

  • 15 – 250 medewerkers;
  • nog geen of weinig activiteiten ontplooid op het gebied van gestructureerd opleidingsbeleid;
  • een duidelijke motivatie  en onderbouwing om al lerend en werken de ambitie(s) van de organisatie te realiseren;
  • de bereidheid om na de begeleiding door te gaan op de ingeslagen weg;
  • de bereidheid om mee te werken aan evaluatie, monitoring en het verzamelen van leerpunten met betrekking tot het stimuleren van leren en werken in deze branches.

 

Meedoen?

Stuur Henny Baggerman een mail (hbaggerman@fcb.nl) met het verzoek om een aanmeldformulier. Nadat deze is ingediend krijg je binnen twee weken bericht van de selectiecommissie. Als de aanvraag is goedgekeurd, neemt één van de HR-adviseurs contact met je op. Reageer snel, want er is maar beperkt plek!

 

Meer weten over Excelleren.nu

Meedoen aan Excelleren.nu levert niet alleen jouw organisatie voordeel op. Collega-organisaties profiteren mee omdat we de ervaringen uit het project verder verspreiden.

Wil je meer weten over het project in de branches Kinderopvang en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening? Neem dan gerust contact op met Joke van Alten (vanalten@fcb.nl) of Henny Baggerman (hbaggerman@fcb.nl) of bel naar 030-2985366.

 

Voor meer informatie over Excelleren.nu klik hier