HomeInspiration › Article

Zelforganisatie en generatieleren

par: Marieke Grondstra 111881650439 Marieke Grondstra, Raymon Geurts, Gerard Voskuilen - ; Source www.zmmagazine.nl   24-10-2010

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In het manifest ‘Innovatie als motor voor toekomstbestendige zorg’ bepleit het Zorg Innovatie Platform een hoge prioriteit voor zorginnovatie. In dit artikel geven de auteurs gehoor aan deze oproep. Om aansluiting te krijgen op de toenemende complexiteit van de zorgsector en haar omgeving ligt de oplossing in sociale innovatie: zelforganisatie in combinatie met generatieleren. Het verbinden van de verschillende generaties – met de jongste generatie Y als motor voor innovatie – vormt hierbij de sleutel tot een diepgaande verandering naar een toekomstbestendige zorgsector.