14 december FCE Workshop ‘Innovatiesymmetrie’

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Iedereen die zich bezighoudt met innovatie herkent deze vragen: Wat gebeurt er eigenlijk met een idee nadat het de boardroom verlaten heeft en ‘op weg gaat’ om door ontwikkeld te worden tot aanpakken op de werkvloer? En andersom, hoe vinden doorbraken en effectieve praktijken die ontwikkeld zijn op de werkvloer hun weg naar de top van de organisatie om verankerd te worden in de visie en beleid?

 

Suzanne Verdonschot gaat op 14 december in een workshop bij de FCE (*) in op deze vragen. Zij is nieuwsgierig naar waar visies en daadwerkelijke praktijkvernieuwingen elkaar ontmoeten, en welke knooppunten hierbij onderweg van belang zijn. We raken vernieuwingen ergens in de organisatie vaak kwijt. Of goede ideeën vervormen onderweg zodanig dat de kern eruit verdwijnt.

 

Innovatie-symmetrie

Suzanne deed meerdere jaren onderzoek naar de manier waarop innovaties tot stand komen en de rol van de kenniswerkers op de werkvloer hierbij. In haar inleiding schetst zij hoe onderzoekers en innovatiebegeleiders de afgelopen jaren hun aandacht verlegden van 'top-down' naar 'bottom-up' aanpakken. Nu is de tijd rijp voor het combineren van deze perspectieven. Want als eigenaarschap op de vloer zo belangrijk is, waarom zouden we dit dan niet ook toepassen op andere onderdelen van de organisatie? Zij noemt dit 'innovatie-symmetrie'.

 

In deze workshop ga je op zoek naar dat wat er gebeurt in je eigen (formele en informele) organisatie wat bijdraagt aan het verbinden van initiatieven 'van de top' en doorbraken 'op de vloer' of wat die verbinding juist belemmert.

 

(*) De Foundation for Corporate Education (FCE) biedt leergangen en professionele ontmoetingen aan rond actuele thema’s. Inschrijven kan tot 12 december via info@corporate-education.com. Zie voor meer informatie de flyer.