HomeInspiration › Outil

Toekomstvignetten schrijven

Een werkvorm die behulpzaam is wanneer je met teams of organisaties nadenkt over visie en scenario’s voor de toekomst.
par: luc 111968831427 Luc Verheijen, saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - 15-12-2022

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Elk team en elke organisatie kent momenten waarop het van belang is om met elkaar na te denken over de toekomst. Soms zijn externe gebeurtenissen de trigger: veranderingen in financiering, evoluties in de markt, nieuwe mogelijkheden voor samenwerking of partnerschappen. Andere keren komt de aanleiding van binnenuit: ambities en ideeën die leven in de groep, of een vertrek van iemand waardoor het nodig is om na te denken over het volgende hoofdstuk in het team.

 

Als je niet uitkijkt blijven gesprekken over toekomstscenario’s abstract. Iedereen kan zich dan wel vinden in de woorden waarmee potentiële toekomsten worden gevangen, maar dat zet dan nog niet direct aan tot actie of inspiratie.

 

We experimenteerden al verschillende keren met alternatieve aanpakken. Eén daarvan was in een project van toekomstverkenning voor de abdijsite van Herkenrode in Hasselt. In dat participatieve project werd op een bepaald moment aandacht besteed aan het creëren van pistes voor toekomstplannen. De werkvorm die we gebruikten was het schrijven van toekomstvignetten.

 

Een toekomstvignet is een verhaal over een gewenste toekomst, geschreven vanuit het perspectief van een concrete actor. Deelnemers aan de werkvorm brengen toekomsten als het ware tot leven door te vertellen vanuit de ogen van een personage dat mogelijke betrokken partij is. Doordat mensen de verhalen maken en horen komt de toekomst tot leven. Dat geeft direct ook inspiratie om erop door te gaan.