blog niel 111970987980

Talententaal geeft lucht

Hoe talentenworkshops de samenwerking bevorderen

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Bank J.Van Breda & C° is een financiële instelling die advies geeft aan ondernemers en vrije beroepen. Zij werken al een aantal jaren samen met Kessels en Smit rond het ontwikkelen van talent. Sinds 2018 biedt Bank J.Van Breda & C° aan de lokale teams workshops aan om te werken rond talent.

 

Annelies Poppe spreekt met Jan Verschueren, district manager Antwerpen-Zuid bij Bank J.Van Breda & C°, en Niel Van Meeuwen, adviseur bij Kessels en Smit.

 

Jan Verschueren: “Bank van Breda werkt al geruime tijd met Kessels en Smit samen. In 2018 kwam het aanbod vanuit de bank om op lokaal niveau te werken rond talentmanagement. Het was één van mijn teamleden die met het voorstel kwam: “Wat zou je er van denken als we dit met ons team zouden doen?” Ik vond het een goed idee. Mijn team bestaat uit 19 mensen die verspreid werken over 3 kantoren. Dat is niet altijd evident. Als je naar een hechter team wil evolueren, moet je mekaar kennen en zeker vertrouwen. Zo’n workshop helpt om elkaar beter te leren kennen. Achteraf bekeken is het ook niet toevallig dat net die medewerker met het voorstel kwam. Ze heeft de talenten meetrekker, samenbrenger en groepsdier.”

 

Hoe ziet zo’n workshop er uit?

Jan: “Omdat we met zoveel zijn, hebben we het team in twee gesplitst en dus twee workshops georganiseerd. Ik heb ze allebei mee gevolgd. Vooraf werden we gevraagd om over onszelf een talententest in te vullen. In de voormiddag licht Niel het concept ‘talent’ toe. Hij slaagt er in om op een snelle en vlotte manier de setting duidelijk te maken. Iedereen zit al met zijn bundeltje voor zijn neus. Wanneer gaat het over mij? Daarna licht Niel de talenten toe aan de hand van cartoons. En dan wordt het pas echt leuk. De openheid in de groep ligt direct hoger dan wat je op gewone vergaderingen ziet. Mensen kunnen op een andere manier over zichzelf spreken en er wordt op een andere manier over hen gesproken.”

 

Niel: “Talenten geven een laagdrempelige taal om zaken te benoemen. Als je bepaald gedrag van iemand niet gemakkelijk vindt, dan wordt het gemakkelijker om er over te praten als je het kunt zien als een overdrijving in talent. Zo ontstaan ook de onderlinge vragen. Een ja-zegger wil letterlijk voor elke klant iets betekenen, maar daardoor loopt zijn agenda soms over. Als we talenten zichtbaar maken en er taal aan koppelen, dan kunnen we vlotter in gesprek gaan.”

 

En de namiddag?

Jan: “De namiddag is voor elk team anders. Niel heeft allerlei methodieken in zijn boekentas zitten. Op basis van de vragen en de gesprekken in de voormiddag, overleggen we over het namiddagprogramma. In de eerste groep hebben we een team-uitdaging gedaan met leuke spelelementen. Dan zie je de talenten in actie omdat mensen in zo’n oefeningen heel dicht bij hun natuurlijk gedrag komen. Ik vind het niet altijd gemakkelijk om alles aan elkaar te linken, maar in de nabespreking wordt veel duidelijk. We leren er vooral uit waarom er gebeurt wat er gebeurt. In de tweede groep hebben we gewerkt met een groepsopstelling. In het midden van de ruimte staat een fles. Die symboliseert 100% werken vanuit je talent. Iedereen moet zichzelf positioneren ten opzichte van de fles maar ook ten opzichte van elkaar. Vanuit die positie wordt een bevraging gedaan.

 

Niel: “Er gaan altijd wel mensen op een plek staan die je niet verwacht. Dit zijn momenten die in het dagelijkse werk niet altijd even veel aandacht krijgen. Zo’n workshop geeft ruimte om even stil te staan en met elkaar uit te wisselen. Ik krijg er altijd veel energie van als ik zie wat mensen op zo’n moment allemaal vertellen.”

 

Jan: “Achteraf werd er natuurlijk over de workshops gepraat. “Hoe was het bij jullie?” Toen de eerste groep over de groepsopstelling hoorde, wilden ze die ook doen. We hebben even overlegd en uiteindelijk besloten om de oefening opnieuw te doen met het volledige team. Er was een grote openheid, mensen stelden elkaar goede vragen en er ontstond veel meer begrip.”

 

Kun je daar een voorbeeld van geven?

Jan: “Eén van mensen binnen mijn team levert fantastisch werk, maar is stil op meetings. De dag erna komt ze vaak bij mij met inzichten of feedback. Maar ik ben dan natuurlijk de enige die dat hoort. Voor collega’s kwam het eerder over als: “Ze zegt nooit iets dus ze wil haar expertise niet delen.” Tijdens de workshop komt dat boven en zit dat ineens in een luchtige sfeer. 2 minuten later was er voor veel mensen veel duidelijk. Dan ziet iedereen dat zij een herkauwer is. En dan ziet zij ook dat het nuttig is om haar inzichten breder te delen.”

 

Niel: “In een bank heb je een grote verscheidenheid aan dossiers. De ene medewerker vindt het fijn om een match te maken tussen een vraag en bestaande producten. De andere medewerker vindt het leuker om zijn tanden te zetten in complexe dossiers. Deze workshop maakt het mogelijk om dit beter in kaart te brengen en taken te herverdelen. Zo wordt het mogelijk om vol energie je werk te blijven.”

 

Jan: “Bij de groepsopstelling stond ik er natuurlijk ook tussen. Ik ben een aansteker en een meetrekker. Er staat letterlijk in de omschrijving dat ik de indruk kan geven dat ik mijn favorietjes heb binnen het team. Mensen hebben daar vragen over gesteld. Want inderdaad, ik ga vaak bij dezelfde mensen te rade over commerciële thema’s. Maar dat is omdat ik weet dat ik heel snel accurate feedback krijg van die mensen. Dat heeft niets met favorietjes te maken. Favorietjes ervaar ik als negatief. Ik ben namelijk ook een kansengever: iedereen gelijk voor de wet. Voor mij luchtte dat op om er een paar woorden uitleg over te kunnen geven.”

 

Wat is het lange termijn effect van zo’n workshop?

Jan: “Er zijn wel wat dingen gebeurd. Dat is vooral het werk van 2 mensen uit mijn team geweest. Na de workshop hadden ze het idee “Iedereen kent nu zijn talenten. Maar van elkaar kennen we die niet.” Dus hebben ze daar 1 op 1 gesprekken rond georganiseerd, een gespreksvorm waarbij je gewoon met elkaar aan tafel zit en over je talenten praat. Dat waren positieve gesprekken. Daarna heeft iedereen een soort avatar gemaakt van zichzelf en er zijn talenten bij geschreven. Die hangen in de keuken van elk kantoor en er wordt regelmatig naar terug gegrepen.” (zie voorbeeld bovenaan deze blog)

 

Niel: “Ik merk dat de workshop een snaar raakt bij mensen, waardoor ze eigenaarschap opnemen. Je merkt dat mensen elkaar sneller en vaker feedback geven. Ze hebben een taal gekregen die dat mogelijk maakt. Want de talententaal is een fijne manier om dingen bespreekbaar te maken. En als de kwaliteit van het gesprek stijgt binnen het team, dan wordt uiteindelijk ook de klant er beter van.”

 

Jan: “Het is geen opleiding in de klassieke zin van het woord. Het is eerder een proces: hoe kunnen we op verschillende locaties met verschillende types mensen samenwerken in een sfeer van vertrouwen? Deze workshop draag daar enorm aan bij. Door een extra opdracht ben ik zelf minder in het team aanwezig. Ik merk dat mensen sneller naar elkaar toestappen en mij minder nodig hebben.

 

Niel: “Ik vond het interessant dat de vraag gesteld werd door de mensen zelf. Ik heb ondertussen 10 teams begeleid binnen Bank van Breda en elke sessie is anders. Elk van die teams gaat daar op zijn eigen manier mee verder, ook zonder dat je er als externe bij bent.”

 

Hoe zou je de rol van Niel omschrijven?

Jan: “Niel beslaat een breed spectrum. Hij voelt goed aan wat hij kan doen met een groep. Ik vind dat hij heel snel tot de kern van de zaak gaat. Ik apprecieer dat hij de zaken snel uitspreekt. Hij kan dat en mensen staan dat ook toe. Ik voel mij ook enorm gekend en gerespecteerd door het feit dat Niel tussendoor contact opneemt. Dat is echt één van zijn sterke kanten. Dat zorgt er ook voor dat het geen opleiding uit een doosje is, maar net heel geïndividualiseerd.”

 

Zou je de workshop aanraden aan anderen?

Jan: “Ja, omdat het de positieve teamdynamiek versterkt. Die talententaal geeft lucht. Het is met meer zuurstof dat de dingen gezegd worden (dingen die best wel heavy kunnen zijn).”