HomeInspiration › Article

Ruimte voor normatieve en persoonlijke keuzes bij toetsen en beoordelen

In gesprek met Liesbeth Baartman
par: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Source OenG nummer 1 - 2022, p. 12-14   14-02-2022

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Liesbeth Baartman is bijzonder lector toetsing en beoordeling in het beroepsonderwijs bij de Hogeschool Utrecht (HU). Zij richt zich binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs op onderzoek naar beoordelingsvraagstukken in het mbo en hbo en professionalisering op dat gebied. Belangrijke aandachtspunten in haar werk zijn programmatisch toetsen en holistisch beoordelen. Binnen de HU spelen al langer urgente vragen rond toetsen en beoordelen, die door corona in een stroomversnelling zijn gekomen. Dat was de aanleiding voor dit bijzonder lectoraat en reden voor ons om met haar in gesprek te gaan.