Informatiebijeenkomsten Proceskunde voor Schoolleiders

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


In januari 2016 starten Aart Goedhart en Barbara van der Steen vanuit Kessels & Smit in samenwerking met Suzanne Witteveen van B&T een leergang speciaal voor schoolleiders genaamd: Proceskunde, aandacht voor procesinterventies in uw team.


Veel schoolleiders willen constructief hun aandacht richten op de mensen waarmee ze werken. Ze gaan nieuwe ontwikkelingen aan binnen de school en in relatie met de omgeving. De verhoudingen tussen mensen zijn hierbij vaak bepalend. Die worden gekenmerkt door een ongrijpbare dynamiek en dat maakt effectief interveniëren soms tot een complexe opgave. Veel schoolleiders doen intuïtief interventies in processen. Soms pakt dit goed uit. Soms ook niet. Het proceskundige perspectief biedt inzicht en ervaring in de proceskant van leidinggeven, beïnvloeden en interveniëren.
 

Informatie-bijeenkomsten On-tour

Binnenkort gaan Aart en Barbara samen met het Schoolleidersregister ‘On-Tour’. Je kan hen ontmoeten en kennismaken met het Proceskundig Perspectief in een kleine workshop. Zij zijn er op de volgende data en locaties.
 

  • 29 september, 13-17 uur in Amsterdam
  • 8 oktober, 13-17 uur in Rotterdam
  • 15 oktober, 13-17 uur in Eindhoven
  • 12 november, 13-17 uur in Assen

 
Inschrijven voor een On-Tour-middag kan via deze link.

Meer informatie over de leergang

Meer informatie over de leergang Proceskunde, aandacht voor procesinterventies in uw team vind je hier of op de website van B&T.