HomeInspiration › Article

Perspectieven op leren en ontwerpen, Thema 2: Het ontwerpproces als afspiegeling van professionele opvattingen over leren

par: Erik 111968835764 Erik Deen, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Joseph Kessels - ; Source In Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. (2021). Rob Poell en Joseph Kessels. Lannoo nv, Tielt   31-03-2022

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Opvattingen over leren spelen in belangrijke mate door in het ontwerpen van leerprocessen. Zo hebben opvattingen die bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan het behaviorisme en cognitivisme grote invloed gehad op het ontwerpen van geprogrammeerde instructie en het stapsgewijs aanbieden van informatie, al dan niet voorzien van directe feedback en beloning. Het proces dat de ontwerper kiest om tot een passend leertraject voor toekomstige deelnemers te komen, weerspiegelt de opvattingen over leren die hij of zij hanteert. In deze bijdrage onderzoeken auteurs Erik Deen, Mariël Rondeel en Joseph Kessels de relatie tussen professionele opvattingen over leren en ontwerpbenaderingen. Daarbij komen de volgende benaderingen aan de orde: de systematische benadering en de relationele benadering, de pragmatische of agile-benadering, de constructivistische benadering en ten slotte de open ontwerpbenadering.

 

 

Hoofdstuk 34, pp. 591 - 606. In Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. (2021). Rob Poell en Joseph Kessels. Lannoo nv, Tielt