HomeKS Bibliothèque › Outil

Ontwikkelen proeve van bekwaamheid

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Een proeve van bekwaamheid bestaat uit één of meer opdrachten die in een realistische situatie (de beroepspraktijk) worden uitgevoerd. In de proeve van bekwaamheid laten de studenten zien dat ze competent genoeg zijn.

 

De ontwikkeling van een proeve van bekwaamheid verloopt via een aantal stappen. Doorlopen van deze stappen resulteert in samenhangende opdrachten voor een proeve.