HomeKS Bibliothèque › Article

Ideologie, macht en veranderen: “Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen..”

par: Marcel2 111976679178 Marcel Kuhlmann - ; Source Kessels & Smit 2014   05-06-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel wil ik ingaan op het thema ideologie. Mijn ervaring is dat ideologie in veranderprocessen zelden ter discussie staat en dat het ingewikkeld is om er over te praten. De relatie tussen macht en ideologie draagt bij aan deze ingewikkeldheid. Ik zal eerst ingaan op de betekenis van ideologie, waarna ik zal schetsen waarom het gesprek er over soms zo lastig is. Ik sluit af met hoe ideologieën kunnen veranderen.