This item is not available in English.


Ideologie, macht en veranderen: “Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen..”

Marcel Kuhlmann (profile) (2014); Source: Kessels & Smit 2014

Summary

In dit artikel wil ik ingaan op het thema ideologie. Mijn ervaring is dat ideologie in veranderprocessen zelden ter discussie staat en dat het ingewikkeld is om er over te praten. De relatie tussen macht en ideologie draagt bij aan deze ingewikkeldheid. Ik zal eerst ingaan op de betekenis van ideologie, waarna ik zal schetsen waarom het gesprek er over soms zo lastig is. Ik sluit af met hoe ideologieën kunnen veranderen.

Download this article 2014_Kuhlmann_-_...n_Veranderen.pdf (301 KB)