HomeInspiration › article

Ideologie, macht en veranderen: “Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen..”

By: Marcel2 111976679178 Marcel Kuhlmann - ; Source: Kessels & Smit 2014   11-26-2014

This page is not available in English - View in Dutch:

In dit artikel wil ik ingaan op het thema ideologie. Mijn ervaring is dat ideologie in veranderprocessen zelden ter discussie staat en dat het ingewikkeld is om er over te praten. De relatie tussen macht en ideologie draagt bij aan deze ingewikkeldheid. Ik zal eerst ingaan op de betekenis van ideologie, waarna ik zal schetsen waarom het gesprek er over soms zo lastig is. Ik sluit af met hoe ideologieën kunnen veranderen.