Evolueren. Omdat we het kunnen.

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Een dik half jaar geleden zette ik de stap van werknemer naar ondernemer. En al stond ik in mijn vorige organisatie alles behalve in een hiërarchische relatie, toch betekent deze evolutie een grote verandering. En ik geloof dat ik, zelfs als ik ooit weer in werknemersverband zou gaan werken, dit proces wil meenemen. Dit is een belangrijke stap om te zetten. Ik zie steeds meer werknemers in hun job ondernemerschap opnemen, en dat is een beweging is die ik mee vorm wil geven.

 

Ondernemer van je eigen talenten

De weg naar ondernemerschap gaat via creativiteit en intensiteit: de gerichte concentratie van iemand die precies weet waar hij heen wil. Je eigen creatieve energie de weg laten wijzen, jouw onderzoekingsdrang als gids. Je vak doen uit liefde voor wat je doet, niet omdat controle van bovenaf het nodig maakt. Ondernemerschap opnemen van je eigen talenten, zodat jouw bijdrage die ene unieke bijdrage wordt die jij kan leveren. Geen volgeling meer, maar een maker. Zodat techniek, vakmanschap en kennis slechts instrumenten worden, en je zelf de vormen en structuren mag en kan maken. Die vormen en structuren die zorgen voor grote kwaliteit.

 

Uit je comfortzone stappen

Ondernemen staat ook voor durven, de beheersing los durven laten. Alles eens uit de hand laten lopen, omdat dat soms precies is wat je nodig hebt. En de onzekerheid toestaan die creatief maakt. Want je werk laten overheersen door orde en controle kan verstarring geven. Stilstand. Groeien is verwarring toelaten, uit je comfortzone durven stappen. Op basis van jouw goesting en nieuwsgierigheid je eigen avontuur aangaan in je vak. Hoe griezelig dat soms ook is.

 

Wederzijdse aantrekkelijkheid

De samenwerkingsrelatie tussen werkenden die als ondernemer in hun werk staan wordt anders. Elk geeft zijn inbreng vanuit zijn eigen stroom, vanuit eigen kracht. De zoektocht is dan om toch verbonden te blijven, als collega’s of zelfs hiërarchisch. Een verbondenheid gebaseerd op wederzijdse aantrekkelijkheid. Dan is de werkrelatie niet gebaseerd op behoefte of op bedelen om erkenning. Niet op winstbejag en wederkerigheid: als ik dit doe, wat doe jij dan voor mij? Dan mag samen werken er zijn om de pure vreugde van het samen creëren.

 

Omdat we het kunnen...

Ik geloof dat dit de sprong is die we moeten en mogen nemen, zeker als kenniswerkers: ondernemer worden van je eigen werk. Omdat het ons kansen zal geven, omdat het onze organisaties innovatief en krachtig zal houden. Omdat we het kunnen.

 

Deze blog verscheen ook op vrijdagvisiedag.