HomeInspiration › Article

Talent is er als het maar wordt gezien

par: Luk Dewulf - ; Source Bulletin Cultuur & School, no 62, p. 22   19-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In het Vlaamse Bulletin Cultuur & School een column van Luk Dewulf over de bijzonderheid en de alledaagsheid van talent. Het zichtbaar maken van talent voor degene die het bezit en voor degenen daaromheen is een belangrijke schakel in het meer gebruiken en ontwikkelen ervan.