HomeInspiration › article

Talent is er als het maar wordt gezien

By: Luk Dewulf - ; Source: Bulletin Cultuur & School, no 62, p. 22   04-27-2010

This page is not available in English - View in Dutch:

In het Vlaamse Bulletin Cultuur & School een column van Luk Dewulf over de bijzonderheid en de alledaagsheid van talent. Het zichtbaar maken van talent voor degene die het bezit en voor degenen daaromheen is een belangrijke schakel in het meer gebruiken en ontwikkelen ervan.