HomeInspiration › Article

Dutch spreekt met Joseph Kessels

par: Joseph Kessels - ; Source Dutch Matters, p.10-13   28-05-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

"Dutch spreekt met Joseph Kessels, goeroe op het gebied van menselijk kapitaal, werken en leren. We bespreken zijn visie op het koesteren van talent. Ofwel: hoe organisaties het beste uit hun medewerkers kunnen halen en wat daarvoor van medewerkers mag worden verwacht."