HomeInspiration › article

Dutch spreekt met Joseph Kessels

By: Joseph Kessels - ; Source: Dutch Matters, p.10-13   09-21-2009

This page is not available in English - View in Dutch:

"Dutch spreekt met Joseph Kessels, goeroe op het gebied van menselijk kapitaal, werken en leren. We bespreken zijn visie op het koesteren van talent. Ofwel: hoe organisaties het beste uit hun medewerkers kunnen halen en wat daarvoor van medewerkers mag worden verwacht."