HomeInspiration › Article

Tussen de Neuzen, tijdschrift over het onderzoek naar netwerkleren binnen ROC Midden Nederland

par: 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden, Joseph Kessels, Tjip de Jong, Pepijn Pillen, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Hanneke Queens 111906421896 Hanneke Queens - ; Source ROC Midden Nederland   25-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Met een aantal onderzoekers, stafmedewerkers van het ROC MN en netwerkinitiators van het ROC MN is in 2006 een onderzoek gestart naar hoe netwerken tot stand komen bij het ROC MN en wat maakt dat zij effectief zijn. We hebben geparticipeerd in netwerkbijeenkomsten, met netwerkleden gesproken, netwerkonderzoeken gedaan onder docenten en literatuur bestudeerd. De opbrengsten van het onderzoek presenteren we in dit magazine. We hebben ontdekt dat zes fasen belangrijk zijn in de ontwikkeling van een netwerk: initiatief nemen, uitnodigen, kennis maken, kennis delen & ontwikkelen en uitstralen. In dit magazine vind je verschillende bijdragen rondom de zes fasen van netwerkontwikkeling.

Netwerken gaat om passie, het verbinden van wensen en verwachtingen, het verbinden van leren werken (uitvoeren) en het aandacht besteden aan de ‘binnenkant’. Het zijn kenmerken die we ook herkennen in jazzmuziek. Via onze oren nemen we tot ons wat tussen de neuzen ontstaat!