HomeKS Bibliothèque › Article

Flexibilisering in het Hoger Onderwijs

par: Joseph Kessels, Corry Ehlen - ; Source Onderwijskunde Hoger Onderwijs. Versie 10: 1 januari 2006   03-02-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Deze bijdrage verkent de argumenten die ten grondslag liggen aan flexibel onderwijs en beschrijft een aantal verschijningsvormen. Er is echter ook kritiek op ver doorgevoerde vormen van flexibilisering, in het bijzonder op de competentiegerichtheid, het praktijkgerichte karakter van duale opleidingsvormen en de vraagsturing door de student. Het hoofdstuk sluit af

met enkele uitgangspunten voor het verantwoord ontwerpen van een flexibel, maatwerk curriculum.