HomeInspiration › article

Flexibilisering in het Hoger Onderwijs

By: Joseph Kessels, Corry Ehlen - ; Source: Onderwijskunde Hoger Onderwijs. Versie 10: 1 januari 2006   05-27-2006

This page is not available in English - View in Dutch:

Deze bijdrage verkent de argumenten die ten grondslag liggen aan flexibel onderwijs en beschrijft een aantal verschijningsvormen. Er is echter ook kritiek op ver doorgevoerde vormen van flexibilisering, in het bijzonder op de competentiegerichtheid, het praktijkgerichte karakter van duale opleidingsvormen en de vraagsturing door de student. Het hoofdstuk sluit af

met enkele uitgangspunten voor het verantwoord ontwerpen van een flexibel, maatwerk curriculum.