HomeInspiration › Article

Levenslessen: perspectieven op leerbiografie en leerloopbaan

par: Ans Grotendorst, Hans Dekker, 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden - ; Source Develop nr 3/4-2005, p. 5-11   23-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Dit artikel is de proloog bij de editie van Develop waarin de ‘leerbiografie’ en de ‘leerloopbaan’ centraal staan. Een leerbiografie is, kort gezegd, een uitgebreide schriftelijke weergave van iemands leergeschiedenis. Daarbij gaat het om het opsporen van patronen en strategieën die iemand bij het leren heeft gevolgd. Door het materiaal te analyseren en te interpreteren verkrijgt men inzicht in en grip op de manier waarop (vooral informele) leerprocessen verlopen en op de factoren die de leerprocessen en leeromgevingen beïnvloeden. Een leerloopbaan is in feite een verbijzondering, een specifieke ordenings-, presentatie- en analysewijze van een leerbiografie.
Er zijn ook andere ordenings- en analysemogelijkheden; deze komen in verschillende bijdragen in dit katern aan de orde.