HomeKS Bibliothèque › Article

Krachten bundelen bij een fusie - waarderend onderzoek als hefboom

par: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Lieve4 111973329037 Lieve Scheepers - ; Source S. Tjepkema & L. Verheijen. Van kiem tot kracht. Een waarderende benadering voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering. Rotterdam: Performa   30-11-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Een fusie is voor alle betrokkenen een ingrijpende verandering. Kan waarderend onderzoek ook hier een krachtige aanpak zijn? In deze bijdrage kijken we terug op een project dat we met Madi, een organisatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg hebben gerealiseerd. De waarderende insteek heeft geholpen om na een fusie te bewegen in de richting van een nieuwe koers.


Eerst schetsen we op hoofdlijnen de aanpak van het project. We verwerken hierin meteen een aantal reflecties vanuit ons perspectief als begeleiders. Daarna focussen we op een aantal betekenisvolle momenten: momenten die de betrokkenen zijn bijgebleven omdat ze indruk hebben gemaakt en er echt toe doen. Het zijn momenten in het project waarop de verandering bij Madi tastbaar wordt en waarin principes van het waarderend onderzoek concreet worden. We sluiten af met inzichten die we hebben opgedaan over de kracht van waarderend onderzoeken in het project.