HomeInspiration › Article

De Learning Society Roadmap

par: Robert van Noort, 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden - ; Source Develop 1, 2005, p. 60-69   27-05-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Robert van Noort gaat in dit artikel in op wat het vakgebied Human Resource Development (HRD) aan knowhow te bieden heeft voor de kennissamenleving. Hij beschrijft het leren in de kennissamenleving vanuit drie posities: de individuele positie, de positie van de organisatie en de positie van de samenleving. Op basis van deze beschrijvingen en geïnspireerd op het Corporate Curriculum (Kessels, 1996) introduceert hij de Learning Society Roadmap (LSR), ofwel het maatschappijcurriculum voor leren. De LSR is een concept om de kennissamenleving concreet mede vorm te geven. Hij gaat in op de verschillende functies en geeft belangrijke competenties en voorwaarden aan. Tenslotte doet van Noort een voorstel voor concrete activiteiten.