HomeInspiration › article

De Learning Society Roadmap

This page is not available in English - View in Dutch:

Robert van Noort gaat in dit artikel in op wat het vakgebied Human Resource Development (HRD) aan knowhow te bieden heeft voor de kennissamenleving. Hij beschrijft het leren in de kennissamenleving vanuit drie posities: de individuele positie, de positie van de organisatie en de positie van de samenleving. Op basis van deze beschrijvingen en geïnspireerd op het Corporate Curriculum (Kessels, 1996) introduceert hij de Learning Society Roadmap (LSR), ofwel het maatschappijcurriculum voor leren. De LSR is een concept om de kennissamenleving concreet mede vorm te geven. Hij gaat in op de verschillende functies en geeft belangrijke competenties en voorwaarden aan. Tenslotte doet van Noort een voorstel voor concrete activiteiten.