HomeInspiration › Article

Luc Verheijen over VUURwerkt: Talent en bezieling centraal

par: Jan Vriens - ; Source Leren in Organisaties, december 2008, p. 24-25   19-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

"Ik kwam in contact met Stebo vzw, een organisatie in Vlaams Limburg. Zij bieden diverse diensten en projecten aan in het kader van sociaal-economische streekontwikkeling en samenlevingsopbouw. Eén van hun pijlers is gericht op begeleiding van mensen naar duurzame tewerkstelling of kansrijk ondernemerschap. Hun cliënten bestaan veelal uit allochtonen. Dat is niet vreemd aan deze streek: de sluiting van de steenkoolmijnen in Limburg in de jaren tachtig heeft met name allochtone groepen getroffen. Stebo is destijds in die context ook ontstaan vanuit een perspectief van buurtopbouwwerk. (...) "