HomeInspiration › Article

Hoe aantrekkelijk zijn we voor elkaar? Binden en boeien van Young Professionals

par: Eefje Teeuwisse - ; Source Leren in Ontwikkeling, jrg. 9, 2009, nr. 1/2, p. 20-22   19-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Organisaties worstelen met het behouden van jong talent. Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet om jonge mensen te 'binden en boeien': aantrekkelijke salarisschalen, secundaire arbeidsvoorwaarden, traineeprogramma's... Maar is dat genoeg? Dit artikel kijkt heel specifiek naar manieren om het werk voor young professionals aantrekkelijk te maken door te investeren in onderlinge relaties. Niet: wat kunnen we doen om 'de organisatie' aantrekkelijker te maken, maar wat kunnen 'wij' doen? Vertrekkend vanuit voorbeelden van situaties waarin de samenwerking tussen young professionals en ervaren collega's voor beide partijen inspirerend is, analyseert Eefje Teeuwisse wat beplangrijke principes zijn om die werkrelaties productief te maken.